MAYIS - HAZİRAN 2014

İÇİNDEKİLER

   

SAYFA 4
EDİTÖR MEKTUBU
   
SAYFA 6-7
BAŞKANIN MEKTUBU

Başkanın Mayıs - Haziran Mektupları
   
SAYFA 8 - 9
VAKIF PENCERESİNDEN
Rotary Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı
   
SAYFA 10 - 11
DÜNYADAN ÖZETLER
Dünyada Rotary Kulüpleri neler yapıyor?
   
SAYFA 12 - 17
UR'NİN 105. KONVANSİYONU
Konvansiyon Haziran ayı başında Avustralya'nın Sydney şehrinde yapıldı
   
SAYFA 18
GDG MEHMET İYİGÜLLÜ'YÜ KAYBETTİK
2008-09 Dönemi 2440. Bölge Guvernörü Mehmet İyigüllü'yü kaybettik
   
SAYFA 19
HOBİ GRUPLARI
Uluslararası Rotary'de Hobi Gruplarına nasıl ulaşabilirsiniz
   
SAYFA 20 - 21
UR FOTOĞRAF YARIŞMASI
UR'nin her yıl düzenlediği yarışmanın sonuçları
   
SAYFA 22 - 23
2440. BÖLGE ASAMBLESİ
UR2440. Bölge BES ve Asamblesi Kuşadası'nda yapıldı
   
SAYFA 24 - 25
2430. BÖLGE ASAMBLESİ
Muhteşim Hizmetler Asamblesi
   
SAYFA 26
BAŞKANLARA MEKTUP
GDB Ekrem Yazar
   
SAYFA 27
SERMER AÇILDI
Çekirge Rotary Kulübünün Spastik Engelliler Rehabilitasyon Merkezi Sermer açıldı
   
SAYFA 28 - 35
KULÜPLERDEN HABERLER
Bölge Kulüplerimizin faaliyetleri
   
SAYFA 36 - 37
ULUSLARARASI ROTARY'DEN HABERLER
UR'den Kısa Haberler
   
SAYFA 38
GÜLEREK - KEYİF ALARAK
Fıkra ve Karikatür
   
SAYFA 39
UR YÖNETİM KURULU KARARLARI
UR Yönetim kurulunun
Şubat toplantısı kararları