MART - NİSAN 2014

İÇİNDEKİLER

   

SAYFA 4
EDİTÖR MEKTUBU
   
SAYFA 6-7
BAŞKANIN MEKTUBU

Başkanın Mart - Nisan Mektupları
   
SAYFA 10 - 11
DÜNYADAN ÖZETLER
Dünyada Rotary Kulüpleri neler yapıyor?
   
SAYFA 12 - 14
GARY C.K. HUANG İLE SÖYLEŞİ
Rotary'nin 2014-15 Dönemi Başkanı ile söyleşi
   
SAYFA 15 - 16
GELECEK DÖNEM GUVERNÖRLERİMİZİ TANIYALIM
2014-15 Dönem Guvernörlerimiz
   
SAYFA 17 - 24
GLOBAL OUTLOOK
Üye kazandırma ve muhafaza etmede Rotaryenlerin Rehberi
   
SAYFA 25 - 29
DERGİ AYINDA ROTARY DERGİLERİNE BAKIŞ
Uluslararası Rotary'de dergiler - Rotary Dergisi - Mali Tablolar
   
SAYFA 30
HİZMET PROJELERİ
GDB Ekrem Yazar
   
SAYFA 31
109. YIL KUTLAMALARI
Rotary'nin 109. Yılı Dünya Barış ve Anlayış Haftası İçinde Kutlandı
   
SAYFA 32 - 39
KULÜPLERDEN HABERLER
Bölgelerimizdeki Kulüplerin Faaliyetleri
   
SAYFA 40 - 41
ULUSLARARASI ROTARY'DEN HABERLER
UR'den Kısa Haberler
   
SAYFA 42
GÜLEREK - KEYİF ALARAK
Fıkra ve Karikatür
   
SAYFA 43
TÜRK ROTARY'SİNİN TOPLANTILARI
Bölgelerimizin Asamble ve Konferans Bilgileri
   

 

 

 
Preferences
 
Preferences
   
   
   
 
Preferences
§
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
-
=
Backspace
 
Tab
q
w
e
r
t
y
u
i
o
p
[
]
 
Return
 
 
capslock
a
s
d
f
g
h
j
k
l
;
'
 
shift
`
z
x
c
v
b
n
m
,
.
/
shift
 
 
English
 
 
alt
alt
 
 
Preferences